תקנון אתר ורשימת התפוצה של "איזון לחיים", בהנהלת דבורה ברברה הרשקוביץ

צד א’

“בעלת העסק”- בעלת האתר, הרשימה וכל מידע או פרסומת, גב’ דבורה ברברה הרשקוביץ  כתובת: אשל 2 מזכרת בתיה,

טל:  050-7277423, דוא”ל:  dvora1956@gmail.com

צד ב’

“המשתמש” – כל מי שגלש באתר או הסכים ולא סירב לקבלת מסרים ופרסומת מבעלת האתר

הסכמת הצדדים

 1. הגלישה באתר והשימוש במידע או קבלת הפרסום שנמסר ברשימת התפוצה הינה ע”פ התנאים בתקנון זה. כל פעולה או עצם הגלישה באתר או קבלת המסרים מרשימת התפוצה מעידים כי הסכמת כמשתמש, עם כל התנאים המופיעים בתקנון שלמעשה מהווה הסכם בייננו.
 2. האתר והרשימה כוללים בין היתר אפשרות לרכישת שירותים ומוצרים לרבות קורסים דיגיטליים, הרצאות, סדנאות ומוצרים פיזיים כגון ספרים, ערכות בריאות, תוספי תזונה ומוצרי בריאות נוספים.
 3. מחירי ומגוון השירותים והמוצרים משתנים מדי פעם, והרכישה מתבצעת באמצעות העברה בביט או כרטיסי אשראי או העברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר. בעלת העסק רשאית לעדכן מחיר ומוצר בכל עת.
 4. מסירת פרטי משתמש מהווה הסכמה לקבל דברי דואר מכל האתרים והנכסים שברשות בעלת העסק בכל ערוץ תקשורתי לרבות פרסומת והצעות שונות, לרבות הצעות לרכישת מוצרים ושירותים.
 5. בכל עת יכול המשתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה. בעלת העסק אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מדליפת מידע שלא בשליטתה.
 6. המשתמש מתחייב למסור את פרטיו שלו בלבד ולא להשתמש בפרטים אשר לא שייכים לו ו/או שייכים לאדם אחר.
 7. מוסכם כי במידה והמשתמש לא יעמוד בתנאי לעיל הוא מודע לכך שהוא מפר חוק ויהיה מחויב לפצות את בעלת העסק בהתאם לחוק.
 8. המשתמש מתחייב כאמור להסיר כל אחריות מבעלת האתר בכפוף לתנאים המופעים בתקנון זה.
 9. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לדרוש פיצוי כזה או אחר מבעלת האתר מפאת תקלות שאירעו מסיבות טכניות ובתום לב.
 10. בעלת העסק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, ומתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 11. מדיניות ביטולים: קורס או סדנה דיגיטלית – ניתן לבטל עסקה תוך 48 שעות מיום רכישתה. מוצרים פיזיים – ע”פ חוק.
 12. כל הזכויות שמורות לאיזון לחיים בהנהלת דבורה ברברה הרשקוביץ. אין להעתיק או לשכפל בכל דרך שהיא מהאתר או מכל ערוץ אחר השייך לדבורה ברברה הרשקוביץ.
 13. מוזמנים ליצור קשר ולברר בכל נושא או עניין באמצעות כתובת הדוא”ל: dvora1956@gmail.com

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם התחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט ומהווה הסכם בין החברה למשתמש / לקוח. הסכם זה פונה לשני המינים כאחד וניסוחו בלשון זכר ו/או נקבע נובע מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש
1.1. רכישה באתר כפופה לעמידה בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה.
1.2. שימוש באתר זה יעשה בהתאם לדין, מבלי להפר כל הוראת דין ומבלי לפגוע בכל צד שלישי ו/או בחברה או מי מטעמה. השימוש יעשה בתום לב ולמטרות חוקיות.
1.3. שימוש באתר הינו רק על ידי אדם שמלאו לו 18 שנים. שימוש על ידי קטין (מתחת לגיל 18) יעשה אך ורק בהשגת הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולות באתר על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה מצד הקטין שהגלישה נעשתה בהשגחת הורה או אפוטרופוס חוקי המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.
1.4. שימוש באתר יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף ומוחזק כדין, אשר הונפק על ידי חברה מורשית בישראל.
1.5. תנאי לביצוע רכישה או הירשמות לאתר הינה קיומה של כתובת דוא”ל פעילה ותקינה.
1.6. ניצול לרעה של האתר או של כשלים ו/או טעויות שקיימות באתר או ברשת האינטרנט, תהווה הפרה של תקנון זה ומפעילת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה במסגרת זו.
1.7. משתמש שמסר בעת ההרשמה או ביצוע פעולה פרטים שגויים, האחריות על כך חלה עליו והחברה רשאית לבטל את העסקה אתו.

הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף
2.1 בסיום ההליך הרכישה, ישלח אליכם דוא”ל המציין כי הזמנתכם נקלטה במערכת
2.2. פרטי ההזמנה כפי שהיא מופיעה ברישומי האתר יהוו הזמנה סופית ויחשבו כעסקה לכל דבר ועניין.
2.3. נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים. בכל מיקרה לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.

מחירים, תנאים ומועדי תשלום
3.1. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע”מ ( למעט במוצרים בהם מצויין במפורש שהמחיר אינו כולל מע”מ ) ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע”מ שחל על פי דין באותה עת במדינת ישראל.
3.2. תנאי התשלום הינם בהתאם לרשום בדף המוצר המפורסם
3.3 במידה ולא נרשם בדף המוצר תנאי התשלום – יהוו הנקודות הבאות תנאי בסיס לכל תנאי תשלום – ובכל מקרה מבוטלות תנאי הבסיס לתנאים הבאים שהם :
דמי הרישום מהווים תנאי בסיס לרישום לסדנא / מוצר / מפגש / כנס או כל מוצר אחר הנמכר דרך אתר החברה.
דמי הרישום לא יוחזרו לאחר הרישום במקרה של ביטול מצד המשתתף.
ביטלתם את השתתפותכם עד 3 ימים לפני שאנחנו מתחילים? תקבלו החזר מלא (מלבד מקדמה / דמי רישום) לאחר מכן (3 ימים ועד תחילת הסדנה ) אין אפשרות להחזר תשלום.
הסדנה מתקיימת בכל מצב. אם לא תהיה אפשרות למפגשים פרונטליים, הסדנה תעבור לזום.

אחריות
4.1. השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי השימוש באתר וקבלתם אותה עליכם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו לבניכם.
4.2. החברה לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש כאן באתר החברה

זכויות יוצרים
5.1. כל התוכן הנמצא באתר איזון לחיים בהנהלת דבורה ברברה הרשקוביץ ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני זכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
5.2.  חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פירסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.

אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות
6.1. אבטחת המידע באתר של איזון לחיים בהנהלת דבורה ברברה הרשקוביץ  עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם.
6.2. אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק לצד שלישי מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקום בו הדבר הכרחי לשם ביצוע העסקה, ההזמנה ומשלוח המוצר/ים שנרכשו ו/או לכל גוף בהתאם לדין או צו בית משפט.
6.3. בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור פרטים אישיים שונים, כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת מייל, תאריך לידה, מין ודרכי יצירת קשר עמכם ועוד פרטים ונתונים כמפורט שם, וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו מתבצעת הרכישה.
6.4. על פי הדין החל במדינת ישראל, אין חובה לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים באתר.
6.5. אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
6.6. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
6.7. בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו”ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש.
6.8. כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו”ב.
6.9. ככל שתהיה מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.
6.10. לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
6.11. במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג’ ללא הרשאה.

ביטול עסקה והחזרת מוצר
7.1. על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
ביטול בהתאם לדין מאפשר את החברה לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
7.2. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעתיה, והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
7.3. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תעמוד ללקוח זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותו מתמצת בקבלת השבה של הכספים ששילם בפועל בגין המוצר, למעט דמי משלוח, כמפורט לעיל. ביטול עסקה בשל פגם במוצר תזכה את הלקוח גם בהחזר דמי המשלוח, ככל שהלקוח נשא בהם.

כללי
8.1. השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
8.2. הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך ברחובות או מחוז תל אביב והמרכז.