סיכום המחקר המדעי שפורסם באוניברסיטת חיפה

– המחקר בדק נוירונים קורטיקליים שנלקחו מתאי עור שהוסבו לנוירונים של ילדים עם אוטיזם
ואחיהם ללא אוטיזם.
– בילדים עם אוטיזם נצפתה התפתחות מואצת של הנוירונים כבר בשלב העוברי – הם ייצרו
פוטנציאלי פעולה, זרמים חזקים ואף רשתות נוירוניות.
– לעומת זאת בילדים ללא אוטיזם, הנוירונים התפתחו כצפוי לאט יותר וללא יצירת רשתות
בשלב זה.
– בשלב מאוחר יותר, כאשר נוירוני הביקורת החלו להראות פעילות תקינה, נוירוני הילדים עם
אוטיזם כבר החלו להתדרדר.
– ההתדרדרות התבטאה בירידה ביכולת קישוריות בין הנוירונים ובתפקודם.
– התופעה חזרה על עצמה בקרב ילדים עם מוטציות שונות הקשורות לאוטיזם.
– ההשערה היא שההתפתחות המואצת מנעה מהנוירונים לפתח מנגנוני הגנה והביאה
להתדרדרותם.
– המחקר מציע דרכי טיפול להאט את קצב ההתפתחות ולמנוע נזק לנוירונים.

לסיכום – מחקר חשוב כי הוא מראה קשר ברור בין האצת התפתחות נוירונית מוקדמת להתפתחות
אוטיזם ומציע גישות טיפוליות חדשות.-

פוסטים דומים

כתיבת תגובה