מחקר שנעשה בארץ בדק מה הסיכוי של גבר בן 40 להגיע לגיל 80

כותרת המחקר: מחקר באוניברסיטת תל אביב מוצא שמגוון מאפיינים, כוללים התנהגותיים וקליניים,
קשורים לאורך החיים של גברים בישראל.

מטרת המחקר: המחקר נערך כדי לבדוק את הסיכוי של גברים בישראל להגיע לגיל 80 ומעלה,
ולזהות גורמים שמשפיעים על תוחלת החיים שלהם.

מקור המחקר: המחקר בוצע על ידי חוקרים מבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב.

מתוך מה המחקר מונה: המחקר מנה אלפי גברים ישראלים בני 40 ומעלה ועקב אחרי בריאותם
ודפוסי התנהגותם במשך 45 שנה. החוקרים בדקו מגוון מאפיינים כמו אורח החיים, המצב
הסוציואקונומי וחיי המשפחה, וגם מאפיינים קליניים כמו לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה, השמנה,
סוכרת, ועישון.

ממצאים עיקריים:
 לגברים שחיים עם אחד ממאפייני החקר, יש סיכון גבוה פי 1.51 למות לפני גיל 80
בהשוואה לאלו שחיו ללא מאפיין כלשהו.
 לאלו שחיו עם שלושה מאפיינים מהרשימה, היה סיכון מוגבר פי 2.5 למוות.
 למי שחי עם לפחות חמישה מאפיינים, היה סיכון מוגבר פי 3.10 למות לפני גיל 80.
ממצא נוסף: המחקר מראה שהצטברות של מאפיינים שונים, כוללים התנהגותיים וקליניים, היא
המנבא הטוב ביותר לתוחלת חיים קצרה יחסית. משמעות זאת היא שהסיכון למוות המוקדם יותר
תלוי במספר המאפיינים בשילובם, ולא במאפיין ספציפי בו דבר אחד בלבד.

תוצאות עיקריות:
 תוחלת החיים של גברים בישראל היא 80.7 שנים.
 הגורמים המשפיעים על תוחלת החיים כוללים מאפיינים כמו התנהגותיים (עישון), קליניים
(לחץ דם גבוה, השמנה, סוכרת), וגורמים סוציואקונומיים ומשפחתיים.
השערה מסכמת: המחקר מעריך כי השילוב של מאפיינים שונים, כוללים התנהגותיים וקליניים,
משפיע על תוחלת החיים של גברים בישראל, ומראה על חשיבות גורמים מרובים בקביעת תוחלת
החיים. המחקר מצביע על הצורך בשיפור רמות הבריאות והחיים החברתיים של האוכלוסייה כדי
להאריך את תוחלת החיים.

מקור: המידע הנמסר הוא ממאמר מתוך כתב העת “Journal of Clinical Medicine” שפורסם ב-17
בפברואר 2022, והמידע נלקח ממקור חדשות באינטרנט באותו התאריך.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה