מחקר שמצא את התופעה הגנטית שמחמירה את סימני האוטיזם

מחקר חדש שנערך באוניברסיטה ופורסם בכתב העת היוקרתי Translational Psychiatry  מבית
Nature,……..

מחקר זה מצביע על התפתחות מואצת של נוירונים קורטיקליים בילדים עם אוטיזם שמקורם
במוטציות גנטיות. המחקר מעניק לנו תובנות חשובות ביכולת של הנוירונים להתפתח בשלבי
המוקדמים של החיים ובאופן שהתפתחותם המואצת יכולה לשפר את ההבנה שלנו לאוטיזם.

תחילה, המחקר מראה שנוירונים קורטיקליים של ילדים עם אוטיזם מתפתחים מהר יותר בשלב
העוברי ויוצרים רשתות נוירונים פעילות בזמן מוקדם מהילדים שלא סובלים מאוטיזם. זה מראה
שהתפתחות המואצת עשויה לשפר את היכולת של הנוירונים להתמודד עם פעילויות מורכבות.

עם זאת, מתוך המחקר גם עולה שהנוירונים האלה, שמתפתחים בצורה מואצת, עשויים להיות פחות
מוגנים וחשים לרעילות שבסביבתם. הם יכולים להיות פחות עמידים בפעילות מורכבת ובכניסת יונים
ונוירוטרנסמיטרים, וזה עשוי לשפר הבנה למימדי האוטיזם.

כלל המחקר מראה שהתפתחות מואצת של הנוירונים הקורטיקליים בשלב מוקדם יכולה לגרום
להתדרדרות מהירה יותר שלהם, שאולי תהיה אחת מהגורמים להתפתחות האוטיזם. התפתחות
מואצת יכולה להביא לפעילות נוירונים מורכבת מדי בשלבים מוקדמים, והם לא מסוגלים להתמודד
ביעילות עם זאת, מה שעשוי להפעיל השפעה על התפתחות האוטיזם.

ממצאי המחקר נוגעים לעניין הרחוק של האוטיזם ולאופן בו התפתחות המוח בשלבים מוקדמים
יכולה לשפר את הבנה שלנו להיפתחותו. בכל זאת, נחוץ מחקר נוסף והבנה רחבה יותר על מנגנוני
הפעולה שבסמיכות לפתחת האוטיזם כדי לפתח טיפולים פוטנציאליים.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה