מחקר על שליטה עצמית, עד כמה חשוב לנו האיפוק?

המחקרים מצביעים על החשיבות של השליטה העצמית כגון משמעת עצמית ויכולת להתמודד עם
פיתויים בהשגת הצלחה בשינויים כללי חיים, בין היתר בלמידה ובפיתוח הילדים.
שליטה עצמית היא תכונה חשובה כאשר מדובר בהצלחה האישית והאקדמית. היכולת לקבוע
מטרות, להתמודד עם קשיים ולהתמצא במצבים שונים מקנה לילדים כלים שיהפכו אותם לאנשים
אפקטיביים בחייהם היומיומיים.

השמירה על משמעת עצמית והיכולת להתמודד עם הפרעות כמו הטלפון והפיקוח הנשמרים בסביבת
למידה מסוימת יכולים לסייע בקידום הלמידה ובשיפור הביצועים.

בנוסף, התעקשות ויכולת להשלים משימות עד הסוף יכולים לתת יתרון ברוב המקרים, גם במצבים
שבהם הילד נתקל בקשיים או נפלה לו החשיבות בעצמו ובשאיפותיו.

מעשית, הורים יכולים לעזור לילדיהם לפתח את היכולות האלו על ידי יצירת סביבת למידה תומכת
וקידום התנועה הפרקטית של הילדים בשטחים שונים בחייהם.

בהקשר הזה, יכולה להיות רעיון טוב לעודד ילדים לשלוט עצמית בצריכת הטכנולוגיה, להגביר את
יכולות התמיכה ההורית במהלך הלמידה, ולעודדם להתמודד עם אתגרים וקשיים בדרך לקביעת
מטרות והשגתם.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה