מחקר מה התועלת משיחה עם ילדים קטנים?

מחקר זה חוקר את תועלות השיחה עם ילדים קטנים ואופן השיחה עם הילדים בגילאים של פעוטות
והבאים. המחקר משווה שני מחקרים שנערכו בעשורים האחרונים, ומסכם את חשיבות השפה
והשיחה המונה אליו הילדים מוצגים בזמן שמקבלים מהוריהם את הקשר הדרוש להתפתחותם.

מחקר ראשון משנת 1992 חשף שילדים מאזורים מעוטי יכולת שומעים כמות גדולה ומגוונת של
מילים פחות מבני גילם באזורים מבוססים יותר. אף על פי שהמחקר נחשב ללא-מהימן, המסקנה
החשובה היא החשיבות של כמות המילים שילדים שומעים בשנותיהם הראשונות עבור התפתחותם
התקינה.

מחקר נוסף שבוצע באוניברסיטת יורק קשר את כמות המילים שילדים שומעים בגיל הרך להתפתחות
קוגניטיבית, ולא רק ליכולות מילוליות. כמו כן, המחקר טוען כי שימוש בטכנולוגיה לא יכול להחליף את
השיחה והקשר עם הורים במענה לצרכי הילד בתהליך ההתפתחותי שלו.

ממסקנות המחקר עולה שהשפה והשיחה עם ילדים קטנים חשובים מאוד לתהליך ההתפתחותי
שלהם, והורים מוזמנים לשוחח ולתקשר באופן פתוח וחיובי עם ילדיהם בכל הגילאים. כמו כן,
המומחים ממליצים להשתמש בשפה מגוונת ולקשר את הילדים לעולם שסביבם, על מנת לסייע להם
להתפתח בצורה הכי טובה שתהיה.

בסיכום, המחקר מחזיק בחשיבות המרכזית של השיחה והשפה בתהליך ההתפתחותי של ילדים
קטנים ומעניק לה הערכה רבה בהוראת עקרונות החינוך והתפתחות הילדים.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה