מחקר מגלה – נוגדי דיכאון משנים לטובה את מבנה המוח

מחקר שנערך בגרמניה גילה שתרופות וטיפולים נוגדי דיכאון עשויים להביא לשינויים במבנה
המוח ובהולכה העצבית. הממצאים מספקים תקווה לחולים בדיכאון כי המחלה אינה חקוקה במוחם
ושיפורים עשויים להתרחש בתגובה לטיפול.

מחקר שנערך באוניברסיטת מינסטר בגרמניה הציג ממצאים מרשימים המצביעים על השפעה של
טיפולים נוגדי דיכאון על מבנה המוח של החולים. עד כה התקבלה התפסה כי מבנה המוח וקשריותו
העצבית אינם נתפסים כנמרצים, אך מחקר זה מצביע על תהליך של שינוי והתאוששות ברמת
המבנה המוחי תוך תגובה לטיפול.
מאוניברסיטת מינסטר בגרמניה, חוקרים בדקו 109 חולים הסובלים מדיכאון קליני חמור, והשוו אותם
ל-55 מטופלים בריאים. נעשה שימוש בטכניקת MRI לסריקת המוח של המשתתפים על מנת לזהות
את הקשרים העצבים במוח. לאחר הסריקה הראשונית, החולים קיבלו טיפולים שונים לדיכאון כולל
טיפול בנזעי חשמל, טיפול פסיכולוגי או תרופות. לאחר תקופת הטיפול החולים עברו סריקת מוח
נוספת ונבדקו תסמיני הדיכאון.

התוצאות המסקנתיות מראות שהטיפול בדיכאון הוביל לשינויים במבנה המוח של החולים. המטופלים
שנענו הכי טוב לטיפולים הצגו יותר קשרים מוחיים מאשר קודם לכך, ובנוסף פיתחו מספר גדול יותר
של קשרים חדשים במוח. החוקרים הופתעו ממהירות התגובה של המוח: שינויים מבניים החלו תוך
כשישה שבועות לאחר תחילת הטיפול, קודם לכן מאוחר יותר ממה שהייתה ידועה להם.
ד”ר אריק רוהה, מאוניברסיטת מינסטר, טען שתוצאות המחקר מצביעות על גמישותו של המוח ועל
יכולתו לשנות תחת השפעת הטיפולים. כך, חולים הסובלים מדיכאון יכולים לכנות לתקווה, גם כאשר
הם מאמינים שדבר לא ישתנה. הטיפולים הרחבים והגמישים הזמינים יכולים לגרום לשינויים מבניים
במוח, תוך שיפור במצב הנפשי.

בסיכום, המחקר המבוצע בגרמניה מצביע על היכולת של טיפולים נוגדי דיכאון לשנות את מבנה
המוח ואת הקשריות בין העצבים בו. הממצאים הללו מאפשרים לסובלים מדיכאון לחלום על שיפורים
גם כשהם בשלבי הדיכאון הגבוהים. טיפולים נגישים ומותאמים יכולים לקשט את מבנה המוח
המודלק על המחלה, ולהביא לשיפורים משמעותיים באיכות החיים.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה