מחקר חושף את האמת על קנביס

1.המחקר המתואר בכתב העת המדעי “Psychological Medicine”: המחקר נעשה על ידי
קבוצת חוקרים מאוניברסיטת מינסוטה ותפרסם בינואר 2023. המחקר ניסה לבחון את
השאלה האם הגליזציה של קנאביס מעלה את השימוש בסמים קשים ובאלכוהול.

 1. נתוני המחקר: במחקר השתתפו 4,043 נבדקים, בהם כלולים זוגות תאומים ומשתתף אחד
  נוסף. השאלות והמדידות כללו את השימוש הפרטי בסמים (כולל קנאביס, אלכוהול, סמים
  קשים, וטבק) לפני ואחרי הגליזציה של קנאביס.
 2. הממצאים העיקריים: המחקר מצא שהגליזציה של קנאביס העלתה באופן מובהק את שימוש
  בקנאביס וגם בטבק, אך לא השפיעה באופן משמעותי על שימוש באלכוהול או בסמים קשים
  כמו הרואין או הקוקאין.
 3. שימוש בקנאביס ותופעות לוואי: לגברים ונשים שהתחילו לעשן קנאביס לאחר הגליזציה, לא
  חלה עליה במספר התופעות הלוואי הקשורות לקנאביס, ולא גררו הפקת תרבות חיים
  קריטית בעבורם.
 4. התמכרות לקנאביס: לא חלה עלייה משמעותית במספר התמכרויות לקנאביס בעקבות
  הגליזציה.
  מובן מאליו, המחקר מתחייב להיות פרטי יחס ולא לשמש כתירוץ לשימוש בקנאביס או להפחתת
  רגולציה והיכרות עם החשש וההשלכות של שימוש בסמים. הממצאים האמריקאים מציינים כי הם
  מדגישים כי חשוב להמשיך לנהוג בזהירות ולהתחשב בהגבלות וברגולציה שמוטלת על שימוש
  בקנאביס בכל מקום.
  הגליזציה היא תהליך משפטי או חוקי בו משרה מדינית או מחוזית מותירה או משחררת מגבלות
  משפטיות על שימוש, גידול, מכירה והחזקת סם מסוים. בהקשר הזה, הגליזציה נפוצה בעיקר
  בהקשר של סמים חוקיים או סמים רפואיים, אך ייתכנו גם דוגמאות לגליזציה של סמים לשימוש פנאי
  או רפואי.
  לדוגמה, הגליזציה של קנאביס היא התהליך בו מדינה או מחוז מותירים את גידול, השקיה, מכירה
  ושימוש בקנאביס בתנאים מסוימים ובהגבלות. במקרים אחדים, הגליזציה עשויה להיות רק בקשר
  לשימוש רפואי, ובמקרים אחרים היא עשויה לכלול גם את השימוש הרגיל והפנאי בקנאביס.
  הגליזציה יכולה להשפיע על החברה והכלכלה במגוון דרכים ויכולה להיות עבור רפואית, רווחית, או
  רגולטורית, ובהתאם יש לה השלכות משפטיות רבות. השלטון המקומי או המדיני שמחריב את
  הגליזציה מגדיר את הכללים וההגבלות שיש להפעיל על שימוש בסם המגולז.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה