מחקר חדש שבדק את הקשר בין ריצה קצרה ואינטנסיבית לסיכון לחלות בסרטן

המחקר נערך באוניברסיטת סידני באוסטרליה ופורסם בכתב העת היוקרתי JAMA
Oncology.

-המחקר התבסס על ניתוח נתוני פעילות גופנית של 22,000 משתתפים שענדו צמידי מעקב.
-נבדקו פרקי זמן של עד 3 דקות של פעילות גופנית אינטנסיבית, כמו ריצה לתפוס אוטובוס
או מעלית.
-נמצא שמי שעסק ב-3 דקות של פעילות אינטנסיבית ביום הפחית את הסיכון לסרטן ב-30%
בהשוואה למי שלא עסק כלל.
-ההשפעה החיובית נצפתה לגבי סוגים שונים של סרטן כמו שד, מעי גס, דם ועוד.
-זוהי גישה חדשנית המכונה “פעילות גופנית אינטנסיבית לסירוגין” (VILPA) שיכולה להיות
אלטרנטיבה לאימונים סדירים.
-המחקר מציע שגם מי שלא אוהב להתאמן יכול ליהנות מהיתרונות ע”י אימוץ ריצות קצרות
ואינטנסיביות בשגרה.
-מחקר חשוב שמראה שאולי לא צריך אימונים ממושכים כדי לקבל את ההשפעות החיוביות
של פעילות גופנית.
-המחקר נערך באוניברסיטת סידני באוסטרליה ופורסם בכתב העת היוקרתי JAMA
Oncology.
-המחקר התבסס על ניתוח נתוני פעילות גופנית של 22,000 משתתפים שענדו צמידי מעקב.
-נבדקו פרקי זמן של עד 3 דקות של פעילות גופנית אינטנסיבית, כמו ריצה לתפוס אוטובוס
או מעלית.
-נמצא שמי שעסק ב-3 דקות של פעילות אינטנסיבית ביום הפחית את הסיכון לסרטן ב-30%
בהשוואה למי שלא עסק כלל.
-ההשפעה החיובית נצפתה לגבי סוגים שונים של סרטן כמו שד, מעי גס, דם ועוד.
-zוהי גישה חדשנית המכונה “פעילות גופנית אינטנסיבית לסירוגין” (VILPA) שיכולה להיות
אלטרנטיבה לאימונים סדירים.
-המחקר מציע שגם מי שלא אוהב להתאמן יכול ליהנות מהיתרונות ע”י אימוץ ריצות קצרות
ואינטנסיביות בשגרה.
-מחקר חשוב שמראה שאולי לא צריך אימונים ממושכים כדי לקבל את ההשפעות החיוביות
של פעילות גופנית.
-מחקר מעניין המצביע על קשר בין ריצות קצרות ואינטנסיביות להפחתת הסיכון לסרטן. ייתכן
שזו דרך טובה למי שלא אוהב פעילות גופנית סדירה.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה